Mučenie daňovým formulárom

Tento rok je marec trochu výnimočný aj z iného dôvodu, ale necítim sa kompetentný pridávať akékoľvek slová na tému koronavírusu. Tradične je však marec spojený s priznávaním a platením dane z príjmov.

Je úplne pochopiteľné, že platenie daní u veľkej väčšiny obyvateľstva nevyvoláva nadšenie, ale už dlhšiu dobu pozorujem, že takmer rovnako frustrujúce ako samotné platenie daní je aj ich priznávanie. Popritom skúsenosti zo sveta už ukazujú, že pri troche rozumného plánovania zo strany štátu môže ísť o takmer bezbolestný proces (existujú dokonca štáty, kde si deň platenia daní obyvatelia všimnú iba vtedy, keď im príde správa z banky, že nepatrne schudobneli).

Na Slovensku však celému procesu naďalej vládne formulár daňového priznania.

V papierovej dobe minulého storočia bol formulár skvelý vynález. Išlo o predpripravené tlačivo, ktoré vypĺňajúceho viedlo všetkými potrebnými krokmi, tak aby nič nevynechal (ak to samozrejme nebol zámer) a aby všetky potrebné informácie poskytol adresátovi vo forme, ktorú tento vedel pomerne rýchlo a efektívne spracovať.

Oproti bežnému neštruktúrovanému listu formulár predstavoval významný skok a s trochou preháňania je možné tvrdiť, že až tento umožnil masové vyberanie daní z príjmov.

Z právneho hľadiska išlo tiež o významný posun, keďže formulár umožnil presadenie sa tzv. princípu samozdanenia. To znamená, že namiesto toho, aby daňovník podal potrebné informácie správcovi dane a čakal na rozhodnutie o vyrubení dane sa zodpovednosť presunula na daňovníka. Ten si vo formulári daňového priznania sám vypočítal (a teda aj vyrubil) svoju daňovú povinnosť a súčasne daň aj sám zaplatil. Správca dane potom nastupoval až v prípade pochybností, prípadne ak daňovník nezaplatil tak iba rovno pristúpil k výkonu rozhodnutia, ktoré si tento daňovník sám vyhotovil.

Aj formulár však má svoje limity. Spravidla je rovnako zložitý ako samotný daňový systém s osobitnými poliami pre každý príjem, každú výnimku a každý špeciálny režim. Keďže akákoľvek interakcia s papierovým formulárom je zásadne jednostranná, daňovník môže len dúfať, že postupuje správne ak nie je sám daňový profesionál.

U nás na fakulte som každý rok svedkom úprimného zdesenia študentov, keď prvý krát uvidia formulár daňového priznania typu B. Tí istí študenti popritom nemajú žiadny problém s pochopením princípov ovládajúcich daňové právo vrátane medzinárodných súvislostí.

V ostatnej dobe však toto zdesenie narastá, lebo ide o študentov zvyknutých na online svet a na to, že väčšina „formulárov“ na internete už vypadá úplne inak. V 21. storočí už je štandardom, že online formulár sa Vás pýta postupne, vedie Vás celým procesom, poskytuje vysvetlivky a rady a niektoré otázky sa Vás ani neopýta, keďže z predchádzajúcich odpovedí sám zistí, že to nie je potrebné.

Ten istý princíp už v mnohých štátoch platí aj vo svete daňových formulárov. Je už pomaly učebnicovým poznatkom, že elektronizácia platenia daní fungovala tam, kde sa tvorcovia politík dôkladne zamysleli nad tým, ako využiť potenciál nových technológií a prispôsobili im existujúce procesy. Naopak, vieme, že investované peniaze boli úplne vyplytvané tam, kde sa jednoducho preklopili papierové formuláre do elektronickej formy. Nechám Vás hádať, v ktorej kategórii je Slovenská republika.

Našťastie tento rok už prináša aj menšie dôvody na optimizmus. Kde štát zlyhal, nastúpili iniciatívni nadšenci, ktorí sa po kúskoch pokúšajú prinášať riešenia na prípravu daňových priznaní. Aplikáciu pre daň z príjmov zo závislej činnosti napísal nejaký študent a dal ju voľne k dispozícii na internete. Slovensko.digital v týchto dňoch zverejnilo online aplikáciu pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky (takých je na Slovensku niekoľko desiatok tisíc). Je teda nádej, že už tento rok bude oveľa menej hodín a energie minutých na boj s formulárom, ktorý už v tomto storočí dávno nemal existovať.

V tej vzdialenejšej budúcnosti sa potom budeme môcť zamyslieť nad tým, čo niektoré štáty robia už teraz. Tie s použitím informácií, ktoré o daňovníkovi majú od tretích strán (zamestnávateľ, banky, verejné registre) celé daňové priznanie predpripravia a pošlú ho daňovníkovi na odsúhlasenie. V Škandinávii je tak platenie daní pre väčšinu daňovníkov záležitosťou pár minút, počas ktorých odsúhlasia predpripravené daňové priznanie a zadajú príkaz na úhradu.

Nastupujúcu vládu preto čakajú veľmi zaujímavé výzvy aj v tejto oblasti.

Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, E-mail: matej.kacaljak@flaw.uniba.sk

Tento príspevok bol pôvodne publikovaný na SME Komentáre: https://komentare.sme.sk/c/22355835/dane-sa-daju-platit-aj-bez-utrap-s-tlacivami.html

Tento príspevok je výstupom projektu APVV-16-0499.