O blogu

COMENIUS odborný blog je elektronický odborný časopis, ktorý vytvára priestor pre zamestnancov a študentov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj pre členov rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné príspevky spojených s právom. Odborné príspevky vo forme blogov jednotlivých autorov by mali obsahovať odborné a argumentačne podkuté názory na súčasnú problematiku z oblasti práva.

Údaje o časopise:

Názov časopisu: COMENIUS odborný blog

ISSN 2644-5581

Časopis je aktualizovaný 2x mesačne

Údaje o vydavateľovi:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava

IČO: 00397865

Kontaktná e-mailová adresa: comenius@flaw.uniba.sk.