7+(1) spôsobov ako nové technológie pomáhajú pri pandémii (koronavírusu) COVID- 19

ÚVOD
Za posledných pár mesiacov sa pandémii COVID-19 podarilo ovplyvniť našu spoločnosť. Prišiel čas keď sa obyčajný ľudský kontakt stal nebezpečným, ochrana nášho zdravia sa stala prioritou. Situáciu, v ktorej sa nachádzame, ľudia začali prirovnávať (možno až trochu prehnane) k pandémii španielskej chrípky z roku 1918 a začali sa pýtať: ako je možné, že aj po viac ako sto rokoch môže našu spoločnosť takto niečo paralyzovať?[1]

25. marca 2020, Európska komisia zverejnila iniciatívu[2] na zhromažďovanie myšlienok týkajúcich sa spôsobov nasadení zariadení umelej inteligencie a robotiky, za účelom pomoci pri prebiehajúcej kríze COVID-19.


V tomto krátkom odbornom blogu, som si za cieľ stanovil poukázať na jednotlivé spôsoby ktorými sú počas tejto pandémie využívané nové technológie[3] s prihliadnutím na právné problémy s nimi súvisiace.

PRÁVNY RÁMEC 
Pre úplnú komplexnosť celej situácie treba uviesť, že viacero zo spomínaných riešení sa zatiaľ aplikuje mimo krajín EU, kde právny rámec[4] upravujúci tieto zariadenia je odlišný. Nielen rozdielnosť právnych úprav, ale aj samotná neexistencia legislatívnej úpravy môže vytvárať značné komplikácie pri zodpovedaní jednotlivých parciálnych otázok. 

V neposlednom rade nemôžeme zabúdať na skutočnosť, akú dôležitú úlohu zohráva aj rozdielnosť tradícií ľudských práv medzi európskymi krajinami a krajinou, akou je napríklad Čína, pri využívaní takýchto zariadení.

Pre ďalšiu identifikáciu Umelej Inteligencie (ďalej ako AI – Artificial Intelligence) z pohľadu tohto blogu budem považovať akékoľvek zariadenie, ktoré napodobňuje „kognitívne“ funkcie, podniká kroky, ktoré ľudia spájajú s ľudskou mysľou, ako napríklad „učenie“ alebo „riešenie problémov“

1. IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, PREDIKCIA

Analýzou spravodajských informácii, sociálnych platforiem a dokumentov z médií sa dokážu inteligentné zariadenia naučiť ako identifikovať a predikovať ohniská nákazy.[5] O možnosti identifikovania ľudí pomocou zariadení AI, pre lepšiu bezpečnosť občanov hovorí už aj Európska komisia v dokumentoch s názvom „White Paper[6] on Artificial Intelligence“.[7]

Avšak kým o nasadeniach takýchto systémov v EU sa zatiaľ iba hovorí, čínska vláda už vyvinula monitorovací systém s názvom Health Code[8], na identifikáciu a hodnotenie rizika každého jednotlivca na základe ich cestovateľskej anamnézy. Občanom je na základe týchto skutočností pridelený farebný kód, ku ktorému majú prístup prostredníctvom populárnych aplikácií WeChat alebo Alipay. Tento softvér je používaný vo viac ako 100 mestách, a čoskoro umožní ľuďom skontrolovať farby aj ostatných obyvateľov naokolo.

2. DIAGNOSTIKA

Jedným z najväčších problémov pandémie COVID-19 sa ukazuje byt enormná záťaž zdravotníckych zariadení. Tento problém sa snaží riešiť čínsky gigant Alibaba[9] zavádzaním inteligentných zariadení v zdravotníckych zariadeniach  pri diagnostike ochorení. Ich systém, ktorý je poháňaný AI, dokáže v 96% prípadov v priebehu niekoľkých sekúnd identifikovať ochorenie (COVID-19) z počítačovej tomografie, tiež známe ako CT scan.[10]

3. DRONY

Jedným z najbezpečnejších a najrýchlejších spôsobov prepravovy (lekárských potrieb, vzoriek, jedla, vody) je pomocou dronov. Terra Drone používa svoje bezpilotné vzdušné dopravné prostriedky na prepravu lekárskych vzoriek a karanténneho materiálu medzi strediskom pre kontrolu chorôb v oblasti  Xinchang a ľudovou nemocnicou. Používanie týchto bezpilotných dronov v porovnaní s cestnou dopravou zvýšilo rýchlosť prepravy o viac ako 50%. Drony tiež zmierňujú problém nedostatku personálu, keďže umožňujú zdravotníckemu personálu a sanitkám ostať v „prvej línii“

V Španielsku sa zasa drony využívajú na hliadkovanie verejných priestranstiev a na sledovanie dodržiavania karanténnych opatrení.[11]         
 

V Slovenskej republike však nemáme možnosť využívania autonómnych dronov na takéto účely, keďže v zmysle Rozhodnutia Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, článok 3 rozhodnutia stanovuje, že: „Vykonanie letu autonómnym lietadlom vo vzdušnom priestore (Slovenskej republiky) je zakázané.[12]

4. ROBOTIKA

Niekoľko čínskych firiem vyvinulo automatizované roboty na bezkontaktné dodávanie, rozstrekovanie dezinfekčných prostriedkov a vykonávanie základných diagnostických funkcií, s cieľom minimalizovať riziko krížovej infekcie. Spoločnosť Pudu Technology nasadila svoje roboty do viac ako 40 nemocníc po celej Číne.[13]

5. ALGORITMY     
Divízia DeepMind[14] spoločnosti Google, ako aj  Spoločnosť Benevolent AI (spoločnosti na vrchole modernej výpočtovej technike) používajú svoje najnovšie počítače, ako aj svoje algoritmy na vývoj liekov. Vedci spoločnosti Benevolent AI sa snažia nájsť už existujúci liek, ktorý by mohol blokovať proces nakazenia. Taktiež využívajú  svoje AI algoritmy, aby hľadali vírusy, ktorých zloženie je podobné koronavírusu, prostredníctvom obrovského množstva úložísk lekárskych údajov, a to aj vrátane vedeckej literatúry.[15]  

6. CLOUD COMPUTING

Prostriedky cloud computingu[16] a super-počítače niekoľkých veľkých spoločností, (ako sú Tencent, DiDi alebo Huawei) sa používajú  na urýchlenie vývoja foriem možných opatrení proti vírusu.[17]

7. NANO-TECHNOLÓGIA

Spoločnosť Sonovia[18] sa snaží vyzbrojiť zdravotnícke zariadenia maskami na tvár vyrobenými z ich anti-patogénnej a antibakteriálnej látky, ktorá je na báze nanočastíc oxidu. Akademické dôkazy[19] potvrdzujú, že kovové nanočastice v jadre tejto technológie by mohli byť účinným štítom proti vírusu.        

Z pohľadu právnej regulácie na úrovni Európskej Únie, narážame na problém, že sa na nanomateriály vzťahuje rovnako prísny regulačný rámec, ktorý zaisťuje bezpečné používanie všetkých chemikálií a zmesí,[20] čo výrazne komplikuje používanie tejto technológie v rámci EU. 

(+1). PREVENCIA  

Tento jeden bod je zaradený mimo tie predošlé, keďže nespĺňa predpoklady definície „spôsob pomoci pri pandémie COVID-19“ avšak verím, že ju treba nepochybne spomenúť.

30. decembra 2019, platforma pre AI (BlueDot) upozornila na zhluk prípadov „neobvyklých zápalov pľúc“, ktoré sa odohrali okolo trhu v čínskom meste Wuhan, a označila ich. BlueDot si všimol to, čo sa stalo známym ako začiatok pandémie COVID-19, deväť dní predtým, ako Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila svoje vyhlásenie upozorňujúce ľudí na objavenie sa nového typu vírusu.[21]

Je preto na mieste otázka: je stále táto naša nedôvera v strojoch prekážkou pre vytvorenie skutočnej prevencie ?    

ZÁVER

Digitálna revolúcia na konci 20. storočia nám priniesla informácie na dosah ruky, čo nám umožnilo robiť rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie rozhodnutia, ako kedykoľvek v našej histórií predtým.

Dnes v ére Umelej inteligencie sa naše životy postupne viac a viac preplietajú so zariadeniami AI, a aj keď sa naša spoločnosť iba pomaly a postupne si zvyká na tento „nový normál“, práve v situáciách ako je táto pandémia môžu tieto inteligentné zariadenia znamenať rozdiel medzi „španielskou chrípkou“ a COVID-19.   

Autor: Mgr. Zoltán Gyurász Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, E-mail: zoltan.gyurasz@flaw.uniba.sk


[1]Články od: Politico, BBC,  The guardian, The new york times, ale aj domáce média ako Pravda, Dennik N, Týždeň

[2]Join the AI-ROBOTICS vs COVID-19 initiative of the European AI Alliance, 2020, dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance

[3]Ako: umelá inteligencia, algoritmy, robotika, nano-technológia, drony

[4]PERNOT-LEPLAY E: Data Privacy Law in China: Comparison with the EU and U.S. Approaches, 2020 dostupné na: https://pernot-leplay.com/data-privacy-law-china-comparison-europe-usa/

[5]ORDONEZ V: Doctors using artificial intelligence to track coronavirus outbreak 2020, dostupné na: https://abcnews.go.com/Health/doctors-artificial-intelligence-track-coronavirus-outbreak/story?id=69444963

[6]White papers sú dokumenty Európskej komisie obsahujúce návrhy opatrení Európskej únie v konkrétnej oblasti. Účelom je začať diskusiu s verejnosťou, zúčastnenými stranami, Európskym parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť politický konsenzus.

[7]AI tools can provide an opportunity for better protecting EU citizens from crime and acts of terrorism. Such tools could, for example, help identify online terrorist propaganda, discover suspicious transactions in the sales of dangerous products, identify dangerous hidden objects or illicit substances or products, offer assistance to citizens in emergencies and help guide first responders.“EUROPEAN COMMISSION: WHITE PAPER On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust 2020, dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf    

[8]KOU L: The new normal: China’s excessive coronavirus public monitoring could be here to stay 2020, dostupné na:https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/the-new-normal-chinas-excessive-coronavirus-public-monitoring-could-be-here-to-stay

[9] GREENE T: Alibaba’s new AI system can detect coronavirus in seconds with 96% accuracy , 2020, dostupné na: https://thenextweb.com/neural/2020/03/02/alibabas-new-ai-system-can-detect-coronavirus-in-seconds-with-96-accuracy/

[10]Počítačová tomografia je rádiologické vyšetrenie, ktoré využíva röntgenové žiarenie na zobrazenie vnútorných častí ľudského tela. Je kombináciou klasických röntgenových snímok a ich počítačového spracovania.

[11]SERRANO J: Police in Spain Are Using Drones to Tell People to Stay in Their Damn Homes During Coronavirus Crisis, 2020, dostupné na: https://gizmodo.com/police-in-spain-are-using-drones-to-tell-people-to-stay-1842350269   

[12]Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú́ podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky dostupné na: http://nsat.sk/wp-content/uploads/2014/08/DU_RPAS-merged.pdf

[13]JAKHAR P: Coronavirus: China’s tech fights back, 2020 dostupné na: https://www.bbc.com/news/technology-51717164

[14]RAY T: Google DeepMind’s effort on COVID-19 coronavirus rests on the shoulders of giants 2020, dostupné na: https://www.zdnet.com/article/google-deepminds-effort-on-covid-19-coronavirus-rests-on-the-shoulders-of-giants/

[15]HEILWEIL R: Scientists are identifying potential treatments for coronavirus via artificial intelligence 2020, dostupné na: https://www.vox.com/recode/2020/2/7/21125959/artificial-intelligence-coronavirus-benevolent-ai-treatment

[16]Cloud computing je poskytovanie serverov, úložného priestoru, databáz, počítačovej siete, aplikácie alebo softvéru cez internet. 

[17]MARR B: Coronavirus: How Artificial Intelligence, Data Science And Technology Is Used To Fight The Pandemic, 2020 dostupné na https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#79574c765f5f

[18]JAFFE-HOFFMAN  M: Israel to receive 120,000 coronavirus-repelling face masks 2020, dostupné na: https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-start-up-to-donate-120000-masks-to-stop-coronavirus-spread-621077  

[19]„Research conducted through a grant by the European Union, in conjunction with 16 partners from 10 European countries, found the one-step process to be effective. Ultrasonic irradiation causes the formation of antimicrobial metal-oxide nanoparticles and actively impregnates these nanoparticles into textile fibers. Moreover, those fabrics impregnated with the zinc and copper oxides were shown to retain significant antibacterial activity even after 100 wash cycles at 75 degrees Celsius or 65 wash cycles at 92 degrees Celsius.“ Tamtiež

[20]Nariadenia REACH a CLP, platné od roku 2015 dostupné na: https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/understanding-reach a https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/understanding-clp

[21]STIEG C: How this Canadian start-up spotted coronavirus before everyone else knew about it 2020, dostupné na: https://www.cnbc.com/2020/03/03/bluedot-used-artificial-intelligence-to-predict-coronavirus-spread.html